Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα : "Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του πολίτη με διαφάνεια σε μια " έξυπνη πόλη" - 5η Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020 Λάρισα, 23 - 24 Ιανουαρίου 2014
25%
Exit Survey
 
 
Παρακαλούμε για την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής που ακολουθεί, αν προτίθεστε να παρακολουθήσετε το συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Λάρισα.

Ξεκινήστε πατώντας το κουμπί Continue παρακάτω.